Marketing szótár

Marketing kifejezések A-tól Z-ig képregényes stílusban, amitől megtanulsz úgy beszélni, mint egy marketing szakember. A lista folyamatosan bővül.

A

AIDA-modell

Hogyan éri el a reklám a végső célját? Azaz, hogyan lesz az első benyomásból vásárlás? Erre ad magyarázatot az AIDA-modell, amit igen sok kritika ért, de ma is érdemes elgondolkodni az elméleti hátterén.

Ansoff-mátrix

Az Ansoff-mátrix 4 féle fejlesztési lehetőséget vázol fel arra az esetre, ha egy vállalkozásnak befektethető erőforrásai vannak. Elemei: piaci behatolás, piacfejlesztés, termékfejlesztés, diverzifikáció.

ATL marketing

Az ATL marketing (Above The Line) kommunikáció a hagyományos médiumokat használó kommunikációs tevékenységet jelenti. Magyarul vonal fölötti kommunikációs eszközöknek nevezzük ezt a csoportosítást.

B

B2C marketing

A B2C marketing (Business-to-Consumer) során a vállalatok közvetlenül a fogyasztóknak értékesítenek. B2C kommunikáció során a cégek a vásárlóik attitűdjéhez tervezik stratégiájukat.

Banner

A bannerek a weboldalak jól látható részein elhelyezett figyelemfelkeltő hirdetések vagy üzenetek, amik a leggyakrabban képek vagy animált képek formájában jelennek meg.

BCG mátrix

A BCG mátrix a vállalatok termékeinek és szolgáltatásainak elemzésére szolgál, amelyeket a piaci részesedés és a piaci növekedés alapján vizsgál. Besorolási lehetőségei: Kérdőjelek, Sztárok, Döglött kutyák, Fejőstehenek.

Bormarketing

A bormarketing a marketingnek egy olyan szakterülete, ami a bortermékek népszerűsítésével foglalkozik. Magyarország kiemelkedő borterületekkel és termékekkel rendelkezik, ezért több neves bormarketing szakértő is elérhető a piacon.

Brief

A brief egy olyan dokumentum, amiben a megbízó tájékoztatja a megbízottat az általa megrendelt munka elvégzéséhez szükséges minden információról.

BTL marketing

A BTL marketing (Below The Line) kommunikáció a nem hagyományos médiumokat használó kommunikációs tevékenységeket jelenti. Magyarul vonal alatti eszközöknek nevezzük ezt a csoportosítást.

C

CTA

A CTA egy angol kifejezés, a Call to Action rövidítése, ami magyarul annyit tesz, hogy cselekvésre való felszólítás, ösztönzés, buzdítás. Digitális termékeknél, leginkább weboldalaknál használjuk.

D

Direkt marketing

A direkt marketing a célpiaccal folytatott közvetlen marketingkommunikációt jelenti. A klasszikus felfogás szerint személyes kapcsolatra alapul, de az online marketing esetében az email marketing is ide sorolható.

DM levél

A DM levél egy olyan marketing célú klasszikusan postai levél, amit kifejezetten reklám- és értékesítési céllal küldenek a címzettek számára. Az online marketingben az elektronikus levelek is ide sorolhatók.

E

EDM

Az EDM az angol Electronic Direct Mail kifejezés rövidítése, ami egy igazán hatékony direkt marketing eszköz, ha jól használjuk. Nem összekeverendő az email marketinggel vagy hírlevélmarketinggel.

F

FMCG

Az FMCG a gyorsan forgó fogyasztási cikkek összefoglaló elnevezése. Ezek a termékek napi fogyasztásban vannak, ezért egyáltalán nem mindegy hogyan is építjük fel a marketingstratégiánkat.

FYI

Az FYI az angol For Your Information rövidítése, aminek magyar jelentése “csak hogy tudd” / “csak tájékoztatásul”.

G

Gerillamarketing

A gerillamarketing egy olyan marketingtevékenység, amely során nagy kiterjedésű, figyelemfelkeltő, meglepetésszerű, már-már megdöbbentő reklámot készítünk. Ezzel az a célunk, hogy a nagyon is szokatlan üzenet nagy közönséget érjen el minél rövidebb idő alatt.

H

HIPI-elv

A HIPI-elv a szolgáltatásmarketing legfontosabb tétele, amit magyar nyelven IMRE-elvként is hallottam emlegetni. Lássuk milyen elemekből épül fel ez a betűszó.

HORECA

A HORECA (Hotels, Restaurants, Cafés) a vendéglátóipar egyik szegmense, ami a szállodákra, az éttermekre és a kávéházakra fókuszál. Ezeket a területeket pedig a turizmusmarketing (másként az idegenforgalmi marketing) népszerűsíti.

I

J

K

Köszönő oldal

A köszönő oldal (thank you page) az a tartalom, ami valamilyen konverziós esemény után jelenik csak meg az adott weboldalon (vagy applikáción). A felhasználó általában átirányítás útján kerül ide, máshogy nem érhető el.

Kvalitatív kutatás

A kvalitatív kutatás a marketingprobléma megértését helyezi előtérbe, hogy megértse a motivációkat és egyéb minőségi jellemzőket (motiváció, attitűd, stb.). Tipikus módszerei a fókuszcsoport és az interjú.

Kvantitatív kutatás

A kvantitatív kutatás a marketingprobléma megoldása érdekében matematikai és statisztikai módszerek alapján mennyiségi eredményeket nyújt. Legtipikusabb módszere a megkérdezés.

L

M

Marketing

A marketing több tudományágat és szakterületet is magába foglal. A hétköznapi nyelv a reklámozást érti alatta, ez azonban ennél jóval árnyaltabb. Ha még új vagy a marketingben, ezzel az összefoglalóval kezdd!

Marketing mix

A marketing mix azoknak a marketing eszközöknek a kombinációja, amiket felhasználunk ahhoz, hogy egy termék vagy szolgáltatás elérje a kitűzött marketing célt.

Marshall-kereszt

A Marshall-kereszt Alfred Marshall brit közgadász nevéhez fűződik, aki elsőként alkalmazta a modellt a mikroökonómiában a piaci folyamatok leképezésére, pontosabban a piaci kereslet és kínálat ábrázolására.

N

Niche marketing

A niche (ejtsd: niss) kifejezést szűk, jól körülhatárolható réspiacokra használjuk, ami elsősorban a KKV szektornak lehet fontos. A niche marketing tehát egy réspiacra koncentrál a termékfejlesztés és a kommunikáció során.

O

Online marketing

Az online marketing során az internetet használjuk brandépítésre, termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítésére és értékesítésére. Szinonimája a digitális marketing. Ezt a kifejezést szintén gyakran használjuk.

P

POE-elv

A POE-elv a marketingkommunikációban a fizetett (paid), a saját (owned) és a szerzett (earned) médiát foglalja össze – online és offline egyaránt.

Porter modell

Az iparági versenyt 5 tényező (azaz öt erő) alapján határozza meg Porter modellje: Új belépők és a helyettesítő termékek fenyegetése, a vásárlók és a szállítók alkupozíciója, a versenytársak, illetve a velük folytatott verseny.

POS marketing

A POS egy kiskereskedelem és marketingszakemberek által használt kifejezés, ami az angol Point of Sale szakkifejezést rövidíti. Jelentése: eladáshelyi reklám.

PR

A PR (helyesen egyébként kisbetűvel: pr) az angol Public Relations rövidítése, ami röviden egy tudatos, tervszerű, nyilvános kommunikációs tevékenység. A PR során az adott vállalat a nyilvánossággal kommunikál.

Primer kutatás

A primer kutatás egy információ gyűjtő módszer, ami során kutatóként az a feladatunk, hogy célzottan gyűjtsünk adatokat egy probléma megoldásának érdekében. A kutatás saját adatfelvételi eljárás keretében történik.

Promóció

A promóció a klasszikus 4P alapú marketing mix része, a 4P közül az egyik P, ami röviden eladásösztönzést jelent. A P betű az angol promotion szó kezdőbetűjéből jön.

Pull marketing

A pull marketing stratégia során a vásárlók keresik az információt valamilyen problémájuk / igényük megoldása érdekében.

Push marketing

A push marketing stratégia során a vállalatok a vásárlók elé tolják a terméküket / szolgáltatásukat a vásárlás érdekében.

Q

R

Rebranding

A rebranding (magyarul márkaváltás) az, amikor egy cég újragondolja marketingstratégiáját új névvel, logóval vagy dizájnnal (vagy együttesen), azzal a szándékkal, hogy új identitást alakítson ki a meglévő és új, potenciális ügyfelek előtt.

Robinson-lista

A Robinson-lista egy marketingben használt direkt marketing feketelista, aminek még a Robinson Crusoe című könyvhöz is köze van – de nem is akárhogyan.

S

STEEP-elemzés

A STEEP-elemzés a vállalatok makrokörnyezetének elemzésével foglalkozik. Az analízis során a vizsgált tényezőket rövidíti. Angol megfelelői: S: Social, T: Technological, E: Economic, E: Environmental, P: Political.

Szekunder kutatás

A szekunder kutatás egy információ gyűjtő módszer, ami során olyan adatokat használunk fel, amelyeket már előzőleg egy másik probléma megoldásához gyűjtöttek össze.

Szolgáltatás

A szolgáltatásmarketing alapjaihoz hozzátartozik, hogy tudjuk csoportosítani és jellemezni a szolgáltatásunkat, hogy el tudjuk helyezni a piacon. Így végezhetünk eredményesebb marketingtevékenységet, mint a versenytársaink.

Szolgáltatásmarketing

A szolgáltatásmarketing a szolgáltatások népszerűsítésével foglalkozik a marketingen belül.

T

Telemarketing

A telemarketing a direkt marketing egyik eszköze, ami röviden a telefonos megkeresést jelenti. A hívó felet vagy ügynököt telemarketing operátornak nevezzük, aki különböző értékajánlatokkal keresi fel a (potenciális) ügyfeleket, vásárlókat.

Termék

A termék definíciója önmagában senkinek sem mond újat, de marketingesként mindenképp érdemes azon elgondolkodni, hogy milyen tulajdonságokkal is bírnak a termékek.

U

USP

Az USP az angol Unique Selling Proposition vagy Unique Selling Point kifejezés rövidítése, ami az egyedi értékesítési tulajdonságot jelenti magyarul.

V

Vírusmarketing

A vírusmarketing egy nagyon hatékony eszköze a gerillamarketingnek, ami a reklámüzenet gyors terjedésére utal.

Vlogger

A vlogger egy olyan személy, aki különböző videós tartalmakat készít az internetre, ezáltal tartalommarketinget végez. A vlogger által készített videókat pedig vlogoknak nevezzük.

W

Webinár

A webinár vagy webinárium egy élő online videókonferencia. A webinárt valamilyen erre a célra alkalmas internetes szoftver segítségével streamelhetjük vagy hosztolhatjuk. A webinár lényegében az offline konferenciák online térbe történő átültetését jelenti.

X

Y

Yandex

A Yandex (oroszul: Яндекс) egy orosz multinacionális tech vállalat, amelynek fő tevékenysége internetes szolgáltatások fejlesztése. Legismertebb terméke a Yandex keresőmotor, de egyre szélesítik a palettát. Lényegében a Yandex az orosz Google.

Z

#

404 hibakód

A 404 vagy 404-es hibakód egy HTTP válaszkód, ami azt jelenti, hogy bár a kliens kapcsolatba lépett a szerverrel, de a böngésző által kért állomány (korábban létezett URL) már nem elérhető, azaz nem létezik ilyen tartalom a weboldalon ezen az elérési útvonalon.

4C modell

A 4C modell a marketing mix kialakítása során a fogyasztót helyezi előtérbe a cég helyett. Röviden szöges ellentéte a 4P-nek. De mi a logika mögötte és hogyan kapcsolódik a 4P-hez?

4P modell

A 4P modell a klasszikus marketing mix négy P kezdőbetűs elemére utal. Pontosabban: Product; Price; Place; Promotion. Bővebben a marketing mix szócikk alatt keresd.

7P modell

A 7P modell a klasszikus négyelemű marketing mix bővített változata. Az új elemek: People; Physical Evidence;
Process. Bővebben a marketing mix szócikk alatt keresd.

Marketing kifejezések A-tól Z-ig

Marketing fogalmak A-tól Z-ig. Összegyűjtjük neked ABC sorrendben a leggyakrabban használt marketinges fogalmakat, szakkifejezéseket. Ez az oldal erről szól és folyamatosan bővül. Hiányzik valami? Nem találtad meg, amit kerestél? Jelezd bátran, és bővítjük a listát!

Miért van erre szükség? Napjainkban rendkívül gyorsan fejlődik a marketing és sorra jönnek az olyan angol szakkifejezések és marketing irányzatok, illetve eszközök, amelyekkel lépést kell tartanunk. Legalábbis, ha a versenytársaink előtt szeretnénk járni.

Az oldal sütiket gyűjt. Miért?