Marketing szótár

Marketing szótár

Marketing kifejezések A-tól Z-ig képregényes stílusban, amitől megtanulsz úgy beszélni, mint egy marketing szakember. A lista folyamatosan bővül.

Marketing szótár

Marketing szótár

Marketing kifejezések A-tól Z-ig képregényes stílusban, amitől megtanulsz úgy beszélni, mint egy marketing szakember. A lista folyamatosan bővül.

AIDA-modell

Hogyan éri el a reklám a végső célját? Azaz, hogyan lesz az első benyomásból vásárlás? Erre ad magyarázatot az AIDA-modell, amit igen sok kritika ért, de ma is érdemes elgondolkodni az elméleti hátterén.

ATL marketing

Az ATL marketing (Above The Line) kommunikáció a hagyományos médiumokat használó kommunikációs tevékenységet jelenti. Magyarul vonal fölötti kommunikációs eszközöknek nevezzük ezt a csoportosítást.

B2C marketing

A B2C marketing (Business-to-Consumer) során a vállalatok közvetlenül a fogyasztóknak értékesítenek. B2C kommunikáció során a cégek a vásárlóik attitűdjéhez tervezik stratégiájukat.

Banner

A bannerek a weboldalak jól látható részein elhelyezett figyelemfelkeltő hirdetések vagy üzenetek, amik a leggyakrabban képek vagy animált képek formájában jelennek meg.

BCG mátrix

A BCG mátrix a vállalatok termékeinek és szolgáltatásainak elemzésére szolgál, amelyeket a piaci részesedés és a piaci növekedés alapján vizsgál. Besorolási lehetőségei: Kérdőjelek, Sztárok, Döglött kutyák, Fejőstehenek.

Bormarketing

A bormarketing a marketingnek egy olyan szakterülete, ami a bortermékek népszerűsítésével foglalkozik. Magyarország kiemelkedő borterületekkel és termékekkel rendelkezik, ezért több neves bormarketing szakértő is elérhető a piacon.

Brief

A brief egy olyan dokumentum, amiben a megbízó tájékoztatja a megbízottat az általa megrendelt munka elvégzéséhez szükséges minden információról.

BTL marketing

A BTL marketing (Below The Line) kommunikáció a nem hagyományos médiumokat használó kommunikációs tevékenységeket jelenti. Magyarul vonal alatti eszközöknek nevezzük ezt a csoportosítást.

CTA

A CTA egy angol kifejezés, a Call to Action rövidítése, ami magyarul annyit tesz, hogy cselekvésre való felszólítás, ösztönzés, buzdítás. Digitális termékeknél, leginkább weboldalaknál használjuk.

Direkt marketing

A direkt marketing a célpiaccal folytatott közvetlen marketingkommunikációt jelenti. A klasszikus felfogás szerint személyes kapcsolatra alapul, de az online marketing esetében az email marketing is ide sorolható.

DM levél

A DM levél egy olyan marketing célú klasszikusan postai levél, amit kifejezetten reklám- és értékesítési céllal küldenek a címzettek számára. Az online marketingben az elektronikus levelek is ide sorolhatók.

EDM

Az EDM az angol Electronic Direct Mail kifejezés rövidítése, ami egy igazán hatékony direkt marketing eszköz, ha jól használjuk. Nem összekeverendő az email marketinggel vagy hírlevélmarketinggel.

FMCG

Az FMCG a gyorsan forgó fogyasztási cikkek összefoglaló elnevezése. Ezek a termékek napi fogyasztásban vannak, ezért egyáltalán nem mindegy hogyan is építjük fel a marketingstratégiánkat.

Gerillamarketing

A gerillamarketing egy olyan marketingtevékenység, amely során nagy kiterjedésű, figyelemfelkeltő, meglepetésszerű, már-már megdöbbentő reklámot készítünk. Ezzel az a célunk, hogy a nagyon is szokatlan üzenet nagy közönséget érjen el minél rövidebb idő alatt.

HIPI-elv

A HIPI-elv a szolgáltatásmarketing legfontosabb tétele, amit magyar nyelven IMRE-elvként is hallottam emlegetni. Lássuk milyen elemekből épül fel ez a betűszó.

HORECA

A HORECA (Hotels, Restaurants, Cafés) a vendéglátóipar egyik szegmense, ami a szállodákra, az éttermekre és a kávéházakra fókuszál. Ezeket a területeket pedig a turizmusmarketing (másként az idegenforgalmi marketing) népszerűsíti.

Kvalitatív kutatás

A kvalitatív kutatás a marketingprobléma megértését helyezi előtérbe, hogy megértse a motivációkat és egyéb minőségi jellemzőket (motiváció, attitűd, stb.). Tipikus módszerei a fókuszcsoport és az interjú.

Kvantitatív kutatás

A kvantitatív kutatás a marketingprobléma megoldása érdekében matematikai és statisztikai módszerek alapján mennyiségi eredményeket nyújt. Legtipikusabb módszere a megkérdezés.

Marketing

A marketing egy több tudományágat és szakterületet is magába foglaló tudomány. A hétköznapi nyelv a reklámozást érti alatta, ez azonban ennél jóval árnyaltabb.

Marketing mix

A marketing mix azoknak a marketing eszközöknek a kombinációja, amiket felhasználunk ahhoz, hogy egy termék vagy szolgáltatás elérje a kitűzött marketing célt.

Marshall-kereszt

A Marshall-kereszt Alfred Marshall brit közgadász nevéhez fűződik, aki elsőként alkalmazta a modellt a mikroökonómiában a piaci folyamatok leképezésére, pontosabban a piaci kereslet és kínálat ábrázolására.

Niche marketing

A niche (ejtsd: niss) kifejezést szűk, jól körülhatárolható réspiacokra használjuk, ami elsősorban a KKV szektornak lehet fontos. A niche marketing tehát egy réspiacra koncentrál a termékfejlesztés és a kommunikáció során.

Online marketing

Az online marketing során az internetet használjuk brandépítésre, termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítésére és értékesítésére. Szinonimája a digitális marketing. Ezt a kifejezést szintén gyakran használjuk.

POE-elv

A POE-elv a marketingkommunikációban a fizetett (paid), a saját (owned) és a szerzett (earned) médiát foglalja össze – online és offline egyaránt.

Porter modell

Az iparági versenyt 5 tényező (azaz öt erő) alapján határozza meg Porter modellje: Új belépők és a helyettesítő termékek fenyegetése, a vásárlók és a szállítók alkupozíciója, a versenytársak, illetve a velük folytatott verseny.

POS marketing

A POS egy kiskereskedelem és marketingszakemberek által használt kifejezés, ami az angol Point of Sale szakkifejezést rövidíti. Jelentése: eladáshelyi reklám.

PR

A PR (helyesen egyébként kisbetűvel: pr) az angol Public Relations rövidítése, ami röviden egy tudatos, tervszerű, nyilvános kommunikációs tevékenység. A PR során az adott vállalat a nyilvánossággal kommunikál.

Primer kutatás

A primer kutatás egy információ gyűjtő módszer, ami során kutatóként az a feladatunk, hogy célzottan gyűjtsünk adatokat egy probléma megoldásának érdekében. A kutatás saját adatfelvételi eljárás keretében történik.

Promóció

A promóció a klasszikus 4P alapú marketing mix része, a 4P közül az egyik P, ami röviden eladásösztönzést jelent. A P betű az angol promotion szó kezdőbetűjéből jön.

Pull marketing

A pull marketing stratégia során a vásárlók keresik az információt valamilyen problémájuk / igényük megoldása érdekében.

Push marketing

A push marketing stratégia során a vállalatok a vásárlók elé tolják a terméküket / szolgáltatásukat a vásárlás érdekében.

Robinson-lista

A Robinson-lista egy marketingben használt direkt marketing feketelista, aminek még a Robinson Crusoe című könyvhöz is köze van – de nem is akárhogyan.

STEEP-elemzés

A STEEP-elemzés a vállalatok makrokörnyezetének elemzésével foglalkozik. Az analízis során a vizsgált tényezőket rövidíti. Angol megfelelői: S: Social, T: Technological, E: Economic, E: Environmental, P: Political.

Szekunder kutatás

A szekunder kutatás egy információ gyűjtő módszer, ami során olyan adatokat használunk fel, amelyeket már előzőleg egy másik probléma megoldásához gyűjtöttek össze.

Szolgáltatás

A szolgáltatásmarketing alapjaihoz hozzátartozik, hogy tudjuk csoportosítani és jellemezni a szolgáltatásunkat, hogy el tudjuk helyezni a piacon. Így végezhetünk eredményesebb marketingtevékenységet, mint a versenytársaink.

Szolgáltatásmarketing

A szolgáltatásmarketing a szolgáltatások népszerűsítésével foglalkozik a marketingen belül.

Telemarketing

A telemarketing a direkt marketing egyik eszköze, ami röviden a telefonos megkeresést jelenti. A hívó felet vagy ügynököt telemarketing operátornak nevezzük, aki különböző értékajánlatokkal keresi fel a (potenciális) ügyfeleket, vásárlókat.

Termék

A termék definíciója önmagában senkinek sem mond újat, de marketingesként mindenképp érdemes azon elgondolkodni, hogy milyen tulajdonságokkal is bírnak a termékek.

Vírusmarketing

A vírusmarketing egy nagyon hatékony eszköze a gerillamarketingnek, ami a reklámüzenet gyors terjedésére utal.

Webinár

A webinár vagy webinárium egy élő online videókonferencia. A webinárt valamilyen erre a célra alkalmas internetes szoftver segítségével streamelhetjük vagy hosztolhatjuk. A webinár lényegében az offline konferenciák online térbe történő átültetését jelenti.

Yandex

A Yandex (oroszul: Яндекс) egy orosz multinacionális tech vállalat, amelynek fő tevékenysége internetes szolgáltatások fejlesztése. Legismertebb terméke a Yandex keresőmotor, de egyre szélesítik a palettát. Lényegében a Yandex az orosz Google.

4C modell

A 4C modell a marketing mix kialakítása során a fogyasztót helyezi előtérbe a cég helyett. Röviden szöges ellentéte a 4P-nek. De mi a logika mögötte és hogyan kapcsolódik a 4P-hez?

Marketing kifejezések A-tól Z-ig

Marketing fogalmak A-tól Z-ig. Összegyűjtjük neked ABC sorrendben a leggyakrabban használt marketinges fogalmakat, szakkifejezéseket. Ez az oldal erről szól és folyamatosan bővül. Hiányzik valami? Nem találtad meg, amit kerestél? Jelezd bátran, és bővítjük a listát!

Miért van erre szükség? Napjainkban rendkívül gyorsan fejlődik a marketing és sorra jönnek az olyan angol szakkifejezések és marketing irányzatok, illetve eszközök, amelyekkel lépést kell tartanunk. Legalábbis, ha a versenytársaink előtt szeretnénk járni.

Az oldal sütiket gyűjt. Miért?